مفهوم دارای سیستم 3D/6G در هواپیما کنترلی

مفهوم مجهز به سیستم 3D/6G همه هواپیما ها از ژیروسکوپ 6 محوره یا همان 6G استفاده میکند تا هواپیما همیشه در هوا پایدار بماند و کنترل کردن با آن راحت و آسان تر باشد و در بعضی از هواپیما های کمی حرفه تر روی رادیو کنترل آن ها یک دکمه با نام 3D/6G کار گذاشته […]
advanced-floating-content-close-btn