پوچ
کاور
دفعه ديگه .
کاور
متاسفم
پاوربانک
پوچ
گلی
تقریبا!
ساعت
پوچ
چراغ
پوچ
پوچ
پوچ
موبایل
پوچ
شارژ
پوچ
پوچ
دسته پابجی
پوچ
کابل
پوچ
گردونه شانس موبایـــــل دانیــــال

گردونه رو بچرخونید و شانس خود را امتحان کنید

قوانین داخلی ما:

  • یک بازی برای هر کاربر
  • متقلبین رد صلاحیت خواهند شد.