آموزش باز کردن عکس در ویندوز ۱۰ با Windows Photo Viewer

آموزش باز کردن عکس در ویندوز ۱۰ با Windows Photo Viewer         در ویندوز جدید مایکروسافت ویژگی های بسیاری قرار داده شده. در کنار ویژگی های جدید بعضی از امکانات قبلی ویندوز حذف شده است که بسیاری … Continued